Våra referenser

Införande av ITSM-verktyg och gemensamt arbetssätt i marknadsledande nordisk koncern inom livsmedelsbranschen

Med bristande dokumentation, en flora av olika system och verktyg samt ett starkt beroende av enskilda individer var kunden i ett utmanande och sårbart läge. Även IT-miljön var eftersatt och det fanns behov av uppfylla kraven på spårbarhet av ändringar i systemen, såväl som att leva upp till GDPR. Affärsrisken var därmed betydande.

För att komma till ett önskat läge med kontroll över IT-miljön, en stabilare drift och ett gemensamt smidigare sätt att jobba ville kunden börja med att arbeta i ett gemensamt ITSM-verktyg, få upp en samlad och uppdaterad informationskälla (CMDB) samt införa tillhörande gemensamma processer (Incident- och Change Management). För att driva införandet och säkerställa att förändringarna skulle landa och bestå i organisationen fick Trustad förmånen att bidra. Trustad kom in med både projektledare med erfarenhet av att driva förändringsprojekt med fokus på strukturerad IT Service Management. Trustad kunde även bistå med expertkompetens kring uppsättning av CMDB i det valda verktyget.

I tätt samarbete med kundens interna resurser och resurser från leverantören hjälpte Trustad kunden till önskat läge. Med en CMDB på plats i ett gemensamt verktyg fick kunden en samlad uppdaterad källa för information om sin IT-miljö, arbetet kunde effektiviseras och underlätta medarbetarnas vardag. Med ett kontrollerat och strukturerat sätt att genomföra förändringar (Change), enligt tydliga processer och rutiner sattes grundförutsättningarna för en stabilare IT-miljö. Det kontinuerliga förbättringsarbetet kunde ta vid med möjlighet till faktabaserade analyser, prioriteringar och beslut.