IT Management

- när du behöver ta nästa steg

Hos Trustad hittar ni konsulterna som har erfarenheten och förmågan att göra skillnad på riktigt. Som kan omsätta abstrakta visioner till tydliga mål och genomföra förändringar som förbättrar både kvalitén, effektiviteten och ger minskade kostnader. 

Att möta morgondagens utmaningar är en balansgång av att ha kontroll på dagen men med förmågan att lyfta blicken mot horisonten. 

Nya kundbeteenden ställer allt högre krav på ett flexibelt och effektivt IT-stöd som snabbt går att anpassa utifrån omvärldens förändrade förutsättningar. Nya tekniker medför en helt ny hastighet i den IT-drivna förändringen. Möjligheterna är näst intill oändliga och så är också valen. Det är inte förrän människor, teknik och beteenden blir ett som den fulla potentialen av de val ni gjort får full effekt.

Program- och projektledning, metodstöd, effektivisering inom process- och leveransområden. 

Etablering av leveransmodell, leverantörssamordning, leveransansvar.

Mål och strategier, beställarstöd, benchmarking, digital transformation. 

Behöver du kontakta oss?